Simulering av Melting Frozen Inclusion – 18 min webinar - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 5. november 2021

Back to Events Calendar

En tinende permafrost med tilhørende effekter er gjenstand for bekymring hos klimatologer. Bundet i permafrosten ligger det lagret enorme mengder organisk materiale. Om permafrosten tiner vil det kunne føre til utslipp av store mengder karbondioksid. For klimaforskere er det derfor viktig å forstå fysikken bak fenomenet av et slikt tinende volum omgitt av et porøst medium, en såkalt Melting Frozen Inclusion. I dette webinaret skal vi gjennom et eksempel vise hvordan dette kan simuleres i COMSOL Multiphysics®.

Temaer for webinaret vil være:

 • Introduksjon til modellen og fysikken bak:
  • Faseendring
  • Porøs strømning
 • Gjennomgang av modellen i COMSOL Multiphysics®
 • Visualisering og resultater:
  • Når smelter isklumpen?
  • Hvor lang tid tar det å transportere bort det kalde vannet?

Webinaret er gratis, og ingen forkunnskaper behøves. Logg deg på fra PC, nettbrett eller telefon, og bli inspirert av multifysikksimuleringer.

The webinar will be held in Norwegian, but with slides in English. If you would like to know more of the content of the webinar or to discuss this or other topics you are more than welcome to contact me.

Register for Simulering av Melting Frozen Inclusion – 18 min webinar

To register for the event, please create a new account or log into your existing account. You will need a COMSOL Access account to attend Simulering av Melting Frozen Inclusion – 18 min webinar.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

Speaker

Erlend Kristiansen
Applikasjonsingeniør

Erlend Kristiansen jobber som applikasjonsingeniør hos COMSOL i Norge. Han tok i 2000 en mastergrad ved NTNU innen teknisk kybernetikk. Erlend starta i COMSOL i 2012, og har tidligere arbeidet både ved universitetet og forskjellige teknologibedrifter i Trondheim.